Privacyverklaring

Inleiding

Filosofiecafé Twente heeft een privacyverklaring opgesteld om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaronder die uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunt

Wij verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het versturen van een nieuwsberichten. U kunt altijd een verzoek indienen voor wijziging of voor het verwijderen van gegevens. Een schriftelijk verzoek kan worden gestuurd aan secretaris@filosofiecafetwente.nl.

Beveiliging

Filosofiecafé Twente heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen die in voldoende mate zekerstellen dat gegevens niet verloren gaan, onjuist zijn of door onbevoegden kunnen worden ingezien.

Bewaartermijn

Na het uitschrijven van uw gegevens worden er geen nieuwsbrieven meer toegezonden.

De gegevens leeftijd, geslacht, enzovoorts worden niet geregistreerd.

Uw recht

U kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet verwerken conform de AVG.

Cookies

Wij verzamelen met de cookies alleen gegevens voor de goede werking en het verbeteren van de website. Die gegevens delen wij niet met derden. Meer informatie over cookies: https://veiliginternetten.nl.