Jaarprogramma 2019 2020

Sprekers tot nu toe

15 september 2019
Opvoeden in de wereld van nu
Start nieuwe seizoen met Daan Roovers, denker des Vaderland

Zij sprak over de impact van technologische ontwikkelingen en het wereldnieuws op de burgers van de toekomst. Ze ging daarbij met name in op de vraag hoe ouders en maatschappij hen hierop moeten voorbereiden. Haar lezing is gebaseerd op haar essay Mensen maken. Opvoeden in een tijd waarin niets meer zeker is

13 oktober 2019
De Daimonion van Socrates
Tine Wilde, kunstenaar en filosoof

In deze lezing onderzoekt Tine Wilde de Daimonion van Socrates in relatie tot het concept van religieuze ervaring aan de ene kant en de artistieke processen die de kunstenaar gebruikt bij het maken van nieuw werk aan de andere kant. Met als doel aan te tonen dat de Daimonion een teken is van ons evolutionair potentieel.

24 november 2019
Fake news versus de feiten
Gerko Tempelman, filosoof en theoloog

De geschiedenis van de filosofie laat zien dat het nog niet zo eenvoudig is om te bepalen wat waarheid is. Gerko Tempelman wil het toch gaan proberen. Samen met het publiek, op een interactieve, zoekende manier. Meestal blijkt dan dat denken over de waarheid vooral iets zegt over jezelf.

15 december 2019
De mythe en ons zelfbegrip
Petran Kockelkoren, emeritus hoogleraar Kunst en Technologie

Over het zelfbegrip in de westerse manier van denken vergeleken met de Aziatische vormen van zelfkennis.

19 januari 2020
Van woede naar redelijkheid
Corrie Haverkort, docent, beeldend kunstenaar en filosoof

Een van de heftigste emoties bij het samenleven met anderen, zoals familie, vrienden of collega’s dringt zich op als we vinden dat ons onrecht wordt aangedaan. Tijdens de filosofie lezing maakt Corrie Haverkort een denkbeweging met het publiek waarbij zij de filosofie van Kant, Nussbaum en Sen, toepast op concrete dilemma’s die zich voordoen in ons dagelijks leven.