Bestuur

Bestuur

Onze bijeenkomsten bestaan meestal uit een filosofische inleiding over een maatschappelijk relevant onderwerp of over het gedachtegoed van een filosoof.

Het bestuur bestaat uit 7 enthousiaste vrijwilligers, die het Filosofiecafé Twente organiseren.

  • Gerard van der Borg

  • Dineke Haijkens (voorzitter)

  • Timon Meynen

  • John Nijssen (penningmeester)

  • Bertie Velthuis (secretaris)

Bertie Velthuis

Samen met twee andere technici ben ik begin 2015 het Filosofiecafé Twente begonnen. Aanvankelijk alleen te Borne, maar al snel ook te Enschede. Twente was op het gebied van filosofie- cafés en vergelijkbare verenigingen/stichtingen een nogal onontgonnen gebied. Spoedig bleek het bestaansrecht van met Filosofiecafé. Want er is meer dan techniek. Wanneer de jaren toenemen ontstaat er steeds meer behoefte om te begrijpen via welke weg we als samenleving zijn gekomen op de plek waar we nu staan en om van daaruit te onderzoeken waarom maatschappelijke ontwikkelingen plaatsvinden en welke vergezichten ons wachten. Lezingen in het café kunnen hieraan bijdragen. Het is fijn te ervaren dat mensen, die hiervan kennis hebben, de bezoekers van het café met die kennis willen verrijken. Zelf kan ik hiervan enorm genieten. Het helpen organiseren van deze lezingen en het aanbieden hiervan aan belangstellenden geeft mij een goed gevoel.

Timon Meynen

Filosofie betekent voor mij het streven naar wijsheid. Sinds mijn studie wijsbegeerte ben ik altijd blijven zoeken naar nieuwe ideeën en inzichten om ‘wijzer te worden uit mijzelf en anderen’. Een fijne manier omdat te doen is luisteren naar mensen die diep hebben nagedacht over kwesties die ons allemaal aangaan, zoals morele dilemma’s, kunst, politiek, de menselijke existentie enzovoort. En een vruchtbare manier is om daar vervolgens met een filosoof en met elkaar over door te praten. Door vragen te stellen, de dialoog aan te gaan of verder te filosoferen ‘aan de bar’.

Gerard van der Borg

Met het ingaan van het pensioen bleef wel de wens wat om handen te hebben, ergens bij te horen, samen met anderen iets te ondernemen wat er toe doet.
Dat betekent dat je mensen ontmoet, met elkaar iets organiseert en daar plezier aan beleeft.
Deelnemen aan het bestuur van Filosofiecafé Twente betekent dat ik dat kan combineren met mijn interesse in de zoektocht naar de “onvindbare waarheid” en zo nu en dan het gevoel te hebben een stapje dichterbij te komen.

John Nijssen

Na een paar lezingen van het Filosofiecafé te hebben bijgewoond in Borne kwam van het bestuur de vraag of ik in Enschede iets wilde opzetten.
Ik heb toen ja gezegd omdat ik het belangrijk vond het Filosofiecafé Twente met Enschede uit te breiden. Ik vind het zelf leerzaam en belangrijk te horen hoe de hedendaagse filosofen aan kijken zaken die nu spelen. In het bestuur mag ik de penningen beheren.