Contact

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met de secretaris van het Filosofiecafé Twente, info@filosofiecafetwente.nl

Aanmelden bijeenkomst

Entree: 10 euro inclusief kop koffie of kop thee

Je kunt je vooraf opgeven door uiterlijk op donderdag voorafgaand aan de zondag waarop de lezing wordt gehouden € 10,00 over te maken op IBAN nummer NL91 RABO 0198 2534 19 t.n.v. Filosofiecafé Twente onder vermelding van lezing …. (naam inleider).
Er zijn ook kaarten aan de zaal verkrijgbaar. Voor jongeren geldt een reductie van € 5,00.

Aanmelden nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van al onze activiteiten

!
Something went wrong. Please check your entries and try again.