Contact

Hebt u een vraag of suggestie?

Neem dan contact op met de secretaris van het Filosofiecafé Twente, info@filosofiecafetwente.nl

Bijwonen van een bijeenkomst

Entreekosten: € 12,50 inclusief kop koffie of kop thee

Jongeren betalen € 5,=.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal. NB U kunt daar alleen met pinpas betalen.

Ook kunt u vooraf reserveren door uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop de lezing wordt gehouden € 12,50 over te maken op IBAN nummer NL91 RABO 0198 2534 19 t.n.v. Filosofiecafé Twente onder vermelding van lezing …. (naam inleider).

NB Als u vooraf hebt betaald kunt u zich uiterlijk tot 24 uur van tevoren afmelden om uw geld terug te krijgen.

Aanmelden nieuwsbrief

Zo blijft u op de hoogte van al onze activiteiten

!
Something went wrong. Please check your entries and try again.