Agenda

Programma

De lezingen in de maanden maart en april konden als gevolg van de Coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Thans wordt gewerkt aan het jaarprogramma voor het seizoen 2020-2021. Naar het zich laat aanzien zal de eerste lezing op zondag 27 september a.s. te Borne worden gegeven. Zodra hierover meer duidelijkheid is zal de lezing op de gebruikelijke wijze op deze site worden aangekondigd. Uiteraard zal dit ook gebeuren met de lezingen in de daarop volgende maanden.