Filosofiecafé Twente

Filosofiecafé Twente

Het Filosofiecafé Twente wil mensen in Twente op een laagdrempelige manier in contact te brengen met filosofie, ethiek en daaraan gerelateerde maatschappelijke onderwerpen. Daarom organiseren wij bijeenkomsten met een filosofische inleiding over een maatschappelijk relevant onderwerp of over het gedachtegoed van een filosoof.

Tijdens deze bijeenkomsten luisteren wij naar de ander, bevragen wij onszelf en gaan wij met elkaar in gesprek.

Paul van Tongeren: Nadenken over vriendschap

31 oktober 14:00 - 16:00
Roomweg 167d
Enschede, 7523 BM Nederland

Prof. dr. Paul van Tongeren is de huidige Denker des Vaderlands. Hij is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met als brandpunten van onderzoek: de deugdethiek van Aristoteles en het nihilisme van Nietzsche. Door lezingen en boeken is hij ook een belangrijk publieksfilosoof, die het na-denken tot kunst verheven heeft. Daarbij…

Lees verder